TAXELE DE PARTICIPARE

Taxa de participare nu include taxa pe valoare adăugată (TVA).

Taxa de participare diferă pentru fiecare participant în funcție de categoria profesională din care face parte și de statutul de membru dobândit în Societatea Română de Glaucom (SRG).

Taxa de participare se achită prin platforma de plată online sau prin ordin de plată.

SRG își rezervă dreptul de a limita participanții la o singură achiziție a taxei de participare per adresa de email.

 

ACCES EVENIMENT

În urma achiziției taxei de participare și prin completarea formularului de înscriere de pe site-ul www.congres-glaucom.ro, participantului i se va transmite prin email confirmarea înscrierii.

Dacă participantul nu completează formularul de înscriere acesta poate fi considerat ca nefiind înscris și nu poate primi ulterior datele de acces pe platformă.

Informațiile privind accesul la eveniment vor fi trimise participanților cu cel puțin 24 de ore înainte de începerea evenimentului.

 

POLITICA DE RETURNARE A TAXEI DE PARTICIPARE

Participanții (persoane fizice și/sau juridice) au dreptul să anuleze înscrierea în termen de 15 zile calendaristice înainte de desfășurarea evenimentului (până pe 1 martie 2024) pentru care s-a achitat taxa, indiferent de metoda de plată aleasă.

In cazul anularii/retragerii din contract, se vor aplica penalități de 50% din valoarea taxei achitate. Dacă solicitarea pentru anulare se face după termenul menționat, contravaloarea taxei achitate nu se mai returnează.

Solicitarea returului se va face în scris la adresa de email [email protected]. În solicitare participantul va menționa numele și prenumele, numele evenimentului pentru care a plătit taxa de participare, data achiziției și suma plătită.

În cazul returului taxei de participare, SRG va rambursa contravaloarea, prin aceași metodă prin care a fost achiziționată.

SRG rambursează toate sumele pe care le-a primit drept plată din partea participantului, în termen de 30 zile calendaristice, de la primirea în scris a solicitării de retur din partea participantului.

Taxa de participare nu se returnează dacă aceasta face obiectul unei sponsorizări sau unui voucher/premiu.

Taxa de participare nu se returnează dacă participantul nu s-a prezentat la locația unde s-a desfășurat evenimentul.

SRG își rezervă dreptul de a face unele modificări în programul evenimentului, modificări uneori independente de voința sa. Aceste modificări însă nu dau dreptul participanților să solicite returnarea taxei de participare.

Este interzisă înstrăinarea taxelor de participare indiferent de scopul pentru care se realizează (profit, câștig comercial etc).

 

De asemenea, taxa de participare achiziționată se returnează integral dacă:

  • evenimentul se anulează de către SRG;
  • evenimentul se amână/reprogramează la o dată ulterioară de către SRG;

În ambele cazuri, SRG se obligă să anunțe pe site-ul www.congres-glaucom.ro și prin intermediul căilor de comunicare (newsletter, canalele de social media etc.) metoda de retur a taxei de participare.